Matrasbeugel

MatrasbeugelIndien u de matrassen op de lattenbodem legt en er verder geen ombouw omheen zit, raden we aan een matrassenbeugel te gebruiken. Deze komt aan het voeteneind van de lattenbodem, waardoor het matras niet kan gaan schuiven.